CloudNorway leverer it-tjenester i et offensivt marked til profesjonelle kunder. Våre konsulenter kjennetegnes ved dyp fagkunnskap, effektivitet og tilpasningsdyktighet. Våre tjenesteleveranser kjennetegnes ved måloppnåelse og høy kvalitet ved leveransene.

Vi fokuserer på å utnytte teknologien på organisasjonens, og ikke teknologiens premisser.

Kompleks teknologi skal gjøres ”usynlig” for brukerne.

PL_nettside2

Prosjektledelse

CloudNorways prosjektledere har lang erfaring i bruk av prosjektmetodikker basert på PMIs og PRINCE2 standard for god praksis innen program- og prosjektstyring for å sikre vellykkede prosjekter.

Vi har meget god erfaring med å skalere bruken av prosjektmetodikken etter prosjektets kompleksitet og behov. Som en del av leveransen står det sentralt for våre prosjektledere at man som leverandør vektlegger læring og kunnskapsoverføring til oppdragsgiver for å maksimere effektmålet gjennom fokus på gevinstrealisering.

CloudNorway hjelper kunder med å gjennomføre godt styrte tekniske programmer og prosjekter, med riktig struktur, prosesser og ledelse

 • Teknisk Program- og Prosjektledelse
 • Ledelse av software- og infrastrukturutvikling prosjekter
 • Utrulling og drift av løsninger

Våre prosjektledere innehar sertifiseringer innen

 • PRINCE 2
 • ITIL
 • TOGAF

 

Arkitektur

Arkitektur er ikke noe gamle kodere som ikke har programmert på mange år skal styre. Arkitektur skal ikke være synsing og «best practice» med legoklosser.

Arkitektur skal være drivkraften og virkemidlet en realiserer potensialet i virksomheten med. Derfor har våre arkitekter bred erfaring fra områder som

 • Design og integrasjon av moderne, oppdaterte IKT-tjenester
 • Store oppgraderings- og implementeringsprosjekter
 • Strategisk og langsiktig planlegging og forvaltning av IKT-plattform
 • Risikoanalyse
 • Tilpassing av TOGAF® rammeverk for å styre teknologirealisering og forvaltning

Videre har de har også bred forståelse knyttet til samspillet mellom teknologi og brukeropplevelse. Våre arkitekter har dessuten lang og bred erfaring fra IKT-prosjekter som rådgivere som bidrar til en sikker, stabil og fremtidsrettet arkitektur.